Welkom op de site van de VVD Oss

Op de reservebank

3 dec 2014 - Terwijl VDG en CDA proberen er met de SP uit te komen, kijkt de VVD vanaf de reservebank toe. Als je graag zelf in de basisopstelling staat, vraagt de positie op de reservebank geduld en zelfvertrouwen. Met dat laatste zit het wel goed, ondanks de enorme dreun met de verkiezingen. Met het geduld is het wat minder gesteld. We staan te popelen om in te vallen en kijken reikhalzend uit naar het teken om warm te gaan lopen.LEES VERDER

Kiezers bedankt!

Ge Wagemakers20 nov 2014 - Een op de tien kiezers in de gemeente Oss heeft VVD gestemd omdat ze erop vertrouwen dat de VVD goed is voor de toekomst van onze gemeente. Wij willen u bedanken voor uw stem.
In de nieuwe periode gaan we voor u aan de slag om onze speerpunten te realiseren.LEES VERDER

William de Kleijn uit Herpen lijsttrekker voor waterschap Aa en Maas

20 nov 2014 - Geen hond betaalt graag belasting  William de Kleijn is op 20 november door de Algemene Ledenvergadering van de VVD gekozen als lijsttrekker voor het waterschap Aa en Maas. 'Ik ben enorm trots dat ik lijsttrekker ben voor het waterschap en ik heb er heb enorm veel zin in om, samen met het team, de campagen in te gaan' aldus De Kleijn.

William de Kleijn woont samen met zijn vrouw en 3 jonge kinderen in Oss. In het dagelijkse leven is hij werkzaam bij de provincie Noord-Brabant als projectingenieur voor civiele projecten, zoals reconstucties en nieuwe omleggingen van provinciale wegen. Daarnaast heeft hij zich jarenlang ingezet voor de medezeggenschap van de ambtenaren.LEES VERDER

Ontvangst statenfractie

4 nov 2014 - Op maandag 3 november heeft de Osse VVD een bijeenkomst georganiseerd met de statenfractie van de VVD Brabant en Tweede Kamerlid Michiel van Veen. Dit alles vond plaats in combinatie met wat Osse ondernemers bij VTN en Print Point op bedrijventerrein Vorstengrafdonk.LEES VERDER

Cultureel kan ook commercieel!

30 okt 2014 -   De cultuursector in Oss, in het bijzonder de grotere instellingen zijn wakker geschud door de VVD. Het aanbod bij deze instellingen stond centraal en niet de vraag van de consument. Met grote subsidiepotten kon dit jarenlang doorgaan, totdat de VVD in het college kwam. Wij wilden terug naar de basis over het waarom de gemeente cultuur subsidieert. Voor de VVD staat de jeugdeducatie daarbij centraal. Het kennismaken met cultuur is belangrijk voor je persoonlijke ontwikkeling, zodat je later eigen keuzes kunt maken. Wij vinden deze lijn terug in de cultuurvisie, die de komende jaren door de instellingen worden uitgevoerd. We pleiten voor een betere samenwerking tussen theater De Lievekamp en Groene Engel.LEES VERDER

Campagne tegen hondenbelasting

28 okt 2014 - Geen hond betaalt graag belasting  Geen hond betaalt graag belasting.
De VVD Oss wil de hondenbelasting afschaffen. In onze ogen is het niet te rechtvaardigen dat alleen eigenaren van deze mensenvrienden belasting moeten betalen, terwijl eigenaren van paarden, katten en duiven buiten schot blijven. Daarbij gaat een groot gedeelte van de opbrengsten op aan het innen van de gelden en de controle van het hondenbestand. Het verhaal dat de hondenbezitters baat hebben bij de met de belasting betaalde hondenuitlaatplaatsen gaat maar ten dele op: zo zijn er in de dorpen en kernen nauwelijks dergelijke voorzieningen voorhanden.LEES VERDER

Donutstad

19 okt 2014 - Donutstad
Zo typeerde wethouder Hoeksema de richting die de VVD veroorzaakt met een liberaler beleid voor detailhandel. Aanleiding was een opiniestuk over het te voeren beleid ten aanzien van het Osse centrum en in het bijzonder een mogelijke vestiging van Van Cranenbroek aan de Kantsingel. De VVD verzet zich tegen de gecreëerde tegenstelling tussen detailhandel in het centrum en detailhandel in de periferie, zoals op bedrijventerreinen. Appels en peren vergelijken gaat nou eenmaal niet.LEES VERDER

Verkiezingsprogramma 2015 - 2018

13 okt 2014 - Met trots presenteert de VVD Oss het verkiezingsprogramma 2015-2018:
De VVD werkt voor Oss!
Onze blik is gericht op de toekomst, aangezien dit de enige manier is om als inwoners en gemeente verder te komen. Daarbij hebben we de volgende speerpunten: LEES VERDER

Reina de Bruijn (VVD) kandidaat Eerste Kamer

7 okt 2014 - Oss, 1 oktober 2014
Vandaag is bekend geworden dat wethouder Reina de Bruijn op een verkiesbare plaats staat voor de Eerste Kamer. De Bruijn staat nr. 16 op de conceptadvieslijst. In december volgt nog een ledenraadpleging. De definitieve kandidatenlijst wordt op 29 december gepubliceerd. Provinciale Staten kiest op 26 mei 2015 de leden voor de Eerste Kamer.LEES VERDER

Vuurwerk: Een mooie traditie of volledig uit de hand gelopen?

4 sep 2014 - Roel Gremmen Naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van GroenLinks heeft de commissie sociaal bestuurlijk vorige week donderdag een discussie gehad over vuurwerk. Dit initiatiefvoorstel  is opgesteld naar aanleiding van de vele overlast die elk jaar ervaren wordt rondom de jaarwisseling.LEES VERDER

De toekomst van Museum Jan Cunen

24 feb 2014 - Ge WagemakersIn de pers heb ik het advies van de 3 voormalige museumdirecteuren “naïef en teleurstellend” genoemd. Ik wil hier graag een toelichting op geven. Het advies zou Oss moeten helpen om te komen tot een toekomstgerichte culturele voorziening met de nadruk op educatie. Deze inhoudelijke inkadering gaat gepaard met een financiële taakstelling van 5 ton aan structurele bezuiniging vanaf 2017. Een niet eenvoudige opgave.LEES VERDER

Open Brief aan centrumondernemers Oss

11 dec 2013 - Gé Wagemakers Fractievoorzitter VVDNormaal gesproken zijn de maanden november en december dé topmaanden voor u als winkelier. In Oss is dat niet anders. Helaas waart er een negatieve geest rond in de Osse binnenstad. Natuurlijk speelt de algehele malaise in de detailhandel hier de belangrijkste rol. Toch menen enkelen onder u daar nog een schepje bovenop te moeten doen. Daarbij moet menigeen het ontgelden: het centrummanagement, de gemeente, de politiek en uiteraard ook de Centrummanager. Frustraties over alles wat het centrummanagement doet, viert de boventoon. Opvallend is dat bruikbare suggesties hopeloos achterwege blijven.LEES VERDER

Een andere visie is ook een visie.

31 okt 2013 - Op 24 oktober werd tijdens een opinierende raadscommissie gepraat over de culturele toekomst van Oss en vooral over de rol die Gemeente daarin speelt. De aanleiding was een kritisch document van GroenLinks over de bezuinigingen op cultuur zonder voorafgaande visie op de toekomst in deze sector. VVD presenteerde daar een duidelijke visie over.LEES VERDER

Motorsportcircuit Nieuw-Zevenbergen

3 okt 2013 - Henk WijnstekersVerlenging / vernieuwing vergunning voor regionaal motorsportcircuit Nieuw-Zevenbergen? Deze vraag houdt de gemeente Oss (en de Provincie en Osse regio) al meer dan 10 jaar bezig. Dat is begrijpelijk want het gaat natuurlijk om iets dat veel burgers (in de regio Oss) positief dan wel negatief bezig houdt.LEES VERDER

Bouwen in de Stad

2 sep 2013 - De komende periode staan een aantal belangrijke bouwplannen op de rol voor besluitvorming door de raad. Een aantal daarvan komen voort uit de visie Dynamisch stadscentrum. Deze visie is door de huidige coalitiepartijen onderschreven bij de formering van het huidige college.LEES VERDER

Laat onze kinderen spelen!

2 sep 2013 - Ga maar lekker buiten spelen.LEES VERDER

Het afvalbeleid

26 sep 2012 - Op dit moment heeft de Gemeente Oss voor het verwerken van haar afval een contract met Attero (voorheen Essent Milieu). Dit contract stamt uit een tijd, waar je –ondanks de samenwerking met andere gemeenten-  veel geld moet betalen voor de afhandeling/verwerking en je ook nog een verplichting hebt jaarlijks een minimale hoeveelheid aan te leveren. Dit contract loopt tot begin 2017.LEES VERDER

Mobiliteitsplan 2011-2020

9 jun 2011 - Reina de BruijnOp 19 mei j.l. is het eerste grote plan waarvoor ik als wethouder verantwoordelijk mag zijn, door de gemeenteraad aangenomen. Het mobiliteitsplan geeft aan waar de maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer gewenst zijn om de doorgaande groei van het wegverkeer in Oss mogelijk te maken.LEES VERDER

meer...

Nieuwsbrief
Deze VVD website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid