Welkom op de site van de VVD Oss

Cultureel kan ook commercieel!

30 okt 2014 -   De cultuursector in Oss, in het bijzonder de grotere instellingen zijn wakker geschud door de VVD. Het aanbod bij deze instellingen stond centraal en niet de vraag van de consument. Met grote subsidiepotten kon dit jarenlang doorgaan, totdat de VVD in het college kwam. Wij wilden terug naar de basis over het waarom de gemeente cultuur subsidieert. Voor de VVD staat de jeugdeducatie daarbij centraal. Het kennismaken met cultuur is belangrijk voor je persoonlijke ontwikkeling, zodat je later eigen keuzes kunt maken. Wij vinden deze lijn terug in de cultuurvisie, die de komende jaren door de instellingen worden uitgevoerd. We pleiten voor een betere samenwerking tussen theater De Lievekamp en Groene Engel.LEES VERDER

Campagne tegen hondenbelasting

28 okt 2014 - Geen hond betaalt graag belasting  Geen hond betaalt graag belasting.
De VVD Oss wil de hondenbelasting afschaffen. In onze ogen is het niet te rechtvaardigen dat alleen eigenaren van deze mensenvrienden belasting moeten betalen, terwijl eigenaren van paarden, katten en duiven buiten schot blijven. Daarbij gaat een groot gedeelte van de opbrengsten op aan het innen van de gelden en de controle van het hondenbestand. Het verhaal dat de hondenbezitters baat hebben bij de met de belasting betaalde hondenuitlaatplaatsen gaat maar ten dele op: zo zijn er in de dorpen en kernen nauwelijks dergelijke voorzieningen voorhanden.LEES VERDER

Donutstad

19 okt 2014 - Donutstad
Zo typeerde wethouder Hoeksema de richting die de VVD veroorzaakt met een liberaler beleid voor detailhandel. Aanleiding was een opiniestuk over het te voeren beleid ten aanzien van het Osse centrum en in het bijzonder een mogelijke vestiging van Van Cranenbroek aan de Kantsingel. De VVD verzet zich tegen de gecreëerde tegenstelling tussen detailhandel in het centrum en detailhandel in de periferie, zoals op bedrijventerreinen. Appels en peren vergelijken gaat nou eenmaal niet.LEES VERDER

Verkiezingsprogramma 2015 - 2018

13 okt 2014 - Met trots presenteert de VVD Oss het verkiezingsprogramma 2015-2018:
De VVD werkt voor Oss!
Onze blik is gericht op de toekomst, aangezien dit de enige manier is om als inwoners en gemeente verder te komen. Daarbij hebben we de volgende speerpunten: LEES VERDER

Reina de Bruijn (VVD) kandidaat Eerste Kamer

7 okt 2014 - Oss, 1 oktober 2014
Vandaag is bekend geworden dat wethouder Reina de Bruijn op een verkiesbare plaats staat voor de Eerste Kamer. De Bruijn staat nr. 16 op de conceptadvieslijst. In december volgt nog een ledenraadpleging. De definitieve kandidatenlijst wordt op 29 december gepubliceerd. Provinciale Staten kiest op 26 mei 2015 de leden voor de Eerste Kamer.LEES VERDER

Vuurwerk: Een mooie traditie of volledig uit de hand gelopen?

4 sep 2014 - Roel Gremmen Naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van GroenLinks heeft de commissie sociaal bestuurlijk vorige week donderdag een discussie gehad over vuurwerk. Dit initiatiefvoorstel  is opgesteld naar aanleiding van de vele overlast die elk jaar ervaren wordt rondom de jaarwisseling.LEES VERDER

De toekomst van Museum Jan Cunen

24 feb 2014 - Ge WagemakersIn de pers heb ik het advies van de 3 voormalige museumdirecteuren “naïef en teleurstellend” genoemd. Ik wil hier graag een toelichting op geven. Het advies zou Oss moeten helpen om te komen tot een toekomstgerichte culturele voorziening met de nadruk op educatie. Deze inhoudelijke inkadering gaat gepaard met een financiële taakstelling van 5 ton aan structurele bezuiniging vanaf 2017. Een niet eenvoudige opgave.LEES VERDER

Mobiliteitsplan 2011-2020

9 jun 2011 - Reina de BruijnOp 19 mei j.l. is het eerste grote plan waarvoor ik als wethouder verantwoordelijk mag zijn, door de gemeenteraad aangenomen. Het mobiliteitsplan geeft aan waar de maatregelen op het gebied van verkeer en vervoer gewenst zijn om de doorgaande groei van het wegverkeer in Oss mogelijk te maken.LEES VERDER

meer...

Nieuwsbrief
Komende gebeurtenissen

Datum Onderwerp Locatie
1 nov 2014 om 10:00 Training Liberale visies & Liberale denkers Klooster Zijtaart, Pastoor Clercxstraat 50-52, 5465 RJ Zijtaart (Veghel)
1 nov 2014 om 10:00 Open huis gemeente Oss Gemeentehuis Oss
5 nov 2014 om 20:00 Bergs Debat gemeenteraadsverkiezingen Gemeenschapshuis De Berchplaets
7 nov 2014 om 20:00 Debat Klare Taal Bibliotheek Oss
8 nov 2014 om 12:00 Campagneactie Centrum Oss


Deze VVD website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid