Welkom op de site van de VVD Oss

Voorlopige uitslag

19 mrt 2015 - Iedereen heel hartelijk bedankt!LEES VERDER

Kiezers bedankt!

18 mrt 2015 - Alle kiezers die vandaag op de VVD hebben gestemd, voor de provincie Noord-Brabant en/of het Waterschap Aa en Maas, hartstikke bedankt allemaal!LEES VERDER

Stemadvies

16 mrt 2015 - Boodschap van VVD aan stemmers Waterschap op 18 maart:LEES VERDER

Lage lasten

14 mrt 2015 - De Brabantse VVD is voor beperking van de uitgaven en vermindering van schulden en geeft voorkeur aan lagere lasten voor burgers en bedrijven. Wat je niet uitgeeft hoef je ook niet te innen.LEES VERDER

Ruimte voor ondernemende Brabanders

12 mrt 2015 - De Brabantse VVD wil een Brabant waar mensen de ruimte krijgen. De ruimte om iets buitengewoons te maken van hun leven. Waterschap Aa en Maas is dienstbaar en geeft ruimte aan de verdere ontwikkeling van Oost Brabant; ze geeft ruimte aan individuele burgers, ondernemers, overheden en andere organisaties.LEES VERDER

Waterveiligheid

10 mrt 2015 - Voor de Brabantse VVD is waterveiligheid het belangrijkste thema voor het waterschap. Veilig wonen, beschermd door dijken of door andere maatregelen om schade en overlast zoals in 1953, 1993 en 1995 te voorkomen.
De recente hevige regenbuien met als gevolg forse wateroverlast benadrukken dat ook de waterschappen hun steentje moeten bijdragen aan het tegengaan van wateroverlast.LEES VERDER

Waterkwaliteit

8 mrt 2015 - Het watersysteem bestaat uit oppervlaktewater, grondwater en waterbodems, oevers en kunstwerken zoals stuwen. Het watersysteem is er voor landbouw, industrie, maar ook voor natuur en recreatie. De Brabantse VVD is uitgesproken voorstander van integraal waterbeheer, waarbij waterkwaliteit en kwantiteit in één hand zijn. Door samenwerking worden gemeenschappelijke doelen bereikt, de doelen meer gewaardeerd en gezamenlijk kosten bespaard.LEES VERDER

Bestuur en Samenwerking

6 mrt 2015 - De Brabantse VVD vindt dat voor waterschappen geldt, net zoals voor andere bestuurslagen, dat ze robuust en bestuurskrachtig moeten zijn om het beperkte takenpakket effectief en efficiënt uit te kunnen voeren.LEES VERDER

Natuur en Milieu

4 mrt 2015 - De Brabantse VVD is uitgesproken voorstander van integraal waterbeleid, waarbij waterkwaliteit en kwantiteit in één hand zijn. Dit houdt de kosten voor de burger het laagst en op deze manier kunnen doelen op verschillende manieren worden bereikt.LEES VERDER

De Kracht van Brabant

Kies 18 maart voor de kracht van Brabant!LEES VERDER

Verkiezingen Provinciale Staten

24 feb 2015 - Reina de Bruijn-WezemanEen stem op Provinciale Staten is tevens een stem op de Eerste Kamer. Het gaat op 18 maart dus ook om de landelijke politieke koers.
De afgelopen jaren waren niet eenvoudig. De wereldwijde economische crisis heeft ons land  - elke Nederlander – hard geraakt. De woningmarkt ging op slot. Bedrijven gingen failliet. Mensen verloren hun baan. Onzekerheid voor iedereen. Tegelijkertijd was er een enorme staatsschuld. Er moest worden ingegrepen. De VVD begrijpt dat er veel offers zijn gevraagd. Maar dit is niet voor niets geweest.LEES VERDER

Ontkerkelijking? Gebruik de leegstand goed!

13 feb 2015 - In 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Integraal Voorzieningenbeleid. Dit beleid was aanleiding om in 2012 te starten met het project Voorzieningenkaart 2030. Het doel was om voor ieder gebied van de binnengemeentelijke een advies op te stellen. Het proces had drie doelen:LEES VERDER

Posters plakken voor de verkiezingen

12 feb 2015 - Gisteren werden in de loods van de gemeentewerf posters geplakt voor de aankomende verkiezingen van 18 maart 2015. Lees verder voor een aanrtal foto's.LEES VERDER

College voor de rechten van de mens hekelt Woonwagenbeleid gemeente Oss

31 jan 2015 - In 2006 heeft de Raad van de gemeente Oss in grote meerderheid besloten tot een nieuw woonwagenbeleid. Dit hield in dat met de corporaties in overleg zou worden gegaan over de overdracht van de bestaande woonwagens, die tot dan eigendom waren van de gemeente. De corporaties verzoeken om oplossingen uit hun reguliere aanbod te gaan aanbieden aan deze bevolkingsgroep. En na vrijkomen (b.v. overlijden standplaatshouder) deze standplaatsen te ontmantelen.LEES VERDER

Oss levert lijsttrekker waterschap Aa en Maas

28 jan 2015 - William de Kleijn gaat Oss vertegenwoordigen bij de komende waterschapsverkiezingen op 18 maart. Hij is namens de VVD de lijstrekker voor de verkiezingen van het waterschap Aa en Maas. Hieronder stelt hij zich voor:LEES VERDER

Zorgen om de thuiszorg

20 jan 2015 - Thijs van KesselVorige week woensdag werden met spoed alle Osse raadsfracties bijeen geroepen door wethouder Peters, voor een ingelast fractievoorzittersoverleg om 17:00 uur.
Ruimschoots voor dit overleg barstte op internet de (social-) media bom: huishoudhulp organisatie Pantein-Vivent was failliet. Pantein-Vivent was één van de negen verschillende partijen met wie de gemeente Oss een contract heeft voor de levering van huishoudelijke hulp.LEES VERDER

Fijne feestdagen

19 dec 2014 - Fijne feestdagen en een liberaal 2015     LEES VERDER

William de Kleijn uit Herpen lijsttrekker voor waterschap Aa en Maas

20 nov 2014 - Geen hond betaalt graag belasting  William de Kleijn is op 20 november door de Algemene Ledenvergadering van de VVD gekozen als lijsttrekker voor het waterschap Aa en Maas. 'Ik ben enorm trots dat ik lijsttrekker ben voor het waterschap en ik heb er heb enorm veel zin in om, samen met het team, de campagen in te gaan' aldus De Kleijn.

William de Kleijn woont samen met zijn vrouw en 3 jonge kinderen in Oss. In het dagelijkse leven is hij werkzaam bij de provincie Noord-Brabant als projectingenieur voor civiele projecten, zoals reconstucties en nieuwe omleggingen van provinciale wegen. Daarnaast heeft hij zich jarenlang ingezet voor de medezeggenschap van de ambtenaren.LEES VERDER

Verkiezingsprogramma 2015 - 2018

13 okt 2014 - Met trots presenteert de VVD Oss het verkiezingsprogramma 2015-2018:
De VVD werkt voor Oss!
Onze blik is gericht op de toekomst, aangezien dit de enige manier is om als inwoners en gemeente verder te komen. Daarbij hebben we de volgende speerpunten: LEES VERDER

meer...

Nieuwsbrief
Deze VVD website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid